הפלך 7, תל אביב יפו, 6816727 | 052-564-9801 גיא שושני | Guy@zigzagmedia.co.il

 הפלך 7, תל אביב יפו, 6816727 | 052-564-9801
גיא שושני | Guy@zigzagmedia.co.il